Videodokumentation under YH-dagen 2011, Luleå

Yh-dagarna genomfördes på tre orter: Luleå, Malmö och Stockholm. I Luleå filmades konferensen och vid alla konferenstillfällen fanns det möjlighet för anordnarna att ställa frågor till myndighetens medarbetare.

Dokumentationen i form av film och frågorna tillsammans med myndighetens svar kommer att publiceras på yhmyndigheten.se


Föredragshållare

  • Anders Färdeman och Torgny Martinsson, Skolverket
  • Linda Wiklund och Magnus Johansson, Myndigheten för yrkeshögskolan
  • Johan Blom, Erika Svanström, Maria Lundbohm och Heinz Glöckner, Myndigheten för yrkeshögskolan

 

Klicka här, eller på bilden nedan, för att bli länkad till www.yhmyndigheten.se

Klicka för att komma till videodokumentationen

Klicka för att komma till videodokumentationen