Mathantverkare satsar online

Mathantverkare i Västernorrland bildades i början av 2011 och är en ideell förening.
Med mathantverk menas småskalig produktion av livsmedel där producentens hand är närvarande genom hela processen. Mathantverk är framställning och förädling av i huvudsak lokala råvaror, utan onödiga tillsatser.

Mitt uppdrag omfattade installation och konfiguration av CMS plattform, implementering av den grafiska designen samt funktionsanpassad programmering.