Videodokumentation under YH-forum 2009, Stockholm

Premiären för YH-forum lyckad!

Närmare 180 personer deltog under förbundets första medlemsmöte under det nya namnet YH-forum 16-17 november 2009 på Radisson Blu Royal Park i Solna. Temat var även denna gång Yrkeshögskola och moderator var Elisabeth Hedborg.

 
Föredragshållare

  • Amelie von Zweigberk, Statssekreterare, Utbildningsdepartementet
  • Pia Enochsson, Generaldirektör, Myndigheten för yrkeshhögskolan
  • Mats Miljand, Överdirektör, Myndigheten för yrkeshhögskolan
  • Margareta Ljunqvist, Avdelningschef, Myndigheten för yrkeshhögskolan

 
Klicka här, eller på bilden nedan, för att bli länkad till filmerna på www.yhf.se