Videodokumentation under YH-dagen 2010, Stockholm

Myndigheten för yrkeshögskolan har i maj genomfört ett antal konferenser – Yh-dagarna – för befintliga och blivande anordnare av yrkeshögskoleutbildningar.
 
Yh-dagarna har främst handlat om vad det innebär att bedriva Yh-utbildning, information om ansökningsprocessen samt myndighetens tillsyn och kvalitetsgranskning. Yh-dagarna genomfördes vid tre tillfällen och på tre olika orter: Sundsvall, Stockholm och Göteborg.

 
Föredragshållare

  • Karin Pilsäter
  • Mats Miljand
  • Magnus Johansson, Britt-Inger Stoltz och Linda Wiklund
  • Anna Kahlson och Pär Sellberg
  • Maria Lundbohm, Marie Morin, Jill Thenander och Annette Wisén
  • Staffan Bolin och Erland Olbers
  • Suss Forssman Thullberg

 
Klicka här, eller på bilden nedan, för att bli länkad till filmerna på www.yhmyndigheten.se
 
 
Klicka för att komma till videodokumentationen